Povećava se broj rezervoara sa dezifekcionom trečnošću. Nove lokacije su Vitkovac, Oplanići i Godačica, a od sutra će jedan rezervoar biti postavljen i u Ratini.