Od danas važi 24-časovno dežurstvo u respiratornoj ambulanti Doma zdravlja Kraljevo. Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu „Centar“, ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara.

Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Brojevi telefona su:

036/301-707

060/5762280

060/5762281

060/5762282